autos

Nasze produkty dostępne są w 30 oddziałach sieci AUTOS

Nasze produkty obecne są w 30 oddziałach sieci AUTOS. Od kwietnia 2015 roku produkty Gunk, Liquid Wrench oraz Motor Medic dostępne są w sprzedaży – ekspozycja na standach promocyjnych, dla klientów sieci dostępne są również ulotki ze specyfikacją produktów. Wprowadzenie produktów wspiera akcja promocyjna komunikowana na plakatach w oddziałach firmy.